Στη μέση του πίνακα με τα κατώτατα ωρομίσθια στην Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα, αν και αυτή είναι η… μισή αλήθεια καθώς τα 3,35 ευρώ την ώρα είναι πολύ πιο κοντά στα 1,42 ευρώ της (τελευταίας) Βουλγαρίας παρά στα 11,27 του (πρώτου) Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η πρώτη ομάδα με υψηλούς κατώτατους μισθούς αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην πρώτη θέση με € 11.27 ανά ώρα, ακολουθούμενο από τη Γαλλία (€ 9,76), τη Ολλανδία (€ 9,52), το Βέλγιο (€ 9,28) και την Ιρλανδία (9,25 €). Στο κάτω μέρος αυτής της πρώτης ομάδας βρίσκουμε τη Γερμανία (€ 8,84) και το Ηνωμένο Βασίλειο (€ 8,79), με την επισήμανση ότι χωρίς την υποτίμηση περίπου κατά 13% της βρετανικής λίρας έναντι του ευρώ το 2016, ο ωριαίος κατώτατος μισθός για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 9,92 ευρώ, ο δεύτερος υψηλότερος στην Ευρώπη.

Η δεύτερη ομάδα χωρών με τους κατώτατους μισθούς ανά ώρα να κυμαίνονται από 3 ευρώ έως και 5 ευρώ, περιλαμβάνει τη Σλοβενία με 4,65 ευρώ και ακολουθούν οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, δηλαδή η Μάλτα, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, με τους κατώτατους μισθούς μεταξύ 3,35 ευρώ και 4,29 ευρώ. Η τρίτη ομάδα με τους κατώτατους μισθούς κάτω των 3 ευρώ περιλαμβάνει αποκλειστικά χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Επίσης, μέσα σε αυτή την ομάδα υπάρχουν δύο υπο-ομάδες χωρών, καθώς η Ρουμανία με 1,65 ανά ώρα και η Βουλγαρία με 1,42 ευρώ ανά ώρα υστερούν κατά πολύ από τις υπόλοιπες οκτώ χώρες, στις οποίες ο ωριαίος κατώτατος μισθός κυμαίνεται από τα 2,25 (Λετονία) έως τα 2,78 ευρώ στην Εσθονία.

Tags: