Άρση της ακινησίας για χιλιάδες αυτοκίνητα και… εισροή εσόδων στα κρατικά ταμεία θέλει να πετύχει το υπουργείο Οικονομικών με την τροπολογία για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και για το έτος 2017, να άρουν την ακινησία καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας, έχοντας να επιλέξουν μεταξύ των εξής τριών επιλογών:

Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
 
Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών καταβάλλονται τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
 
Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος του 2016 καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

•    Επιβατικό ΙΧ 3.200 κυβικών εκατοστών

Ετήσια τέλη: 1.050 ευρώ
Τέλη για 1 μήνα: 175 ευρώ
Τέλη για 3 μήνες: 350 ευρώ
Έως το τέλους έτους: 875 ευρώ

•    Επιβατικό ΙΧ 1.000 κυβικών εκατοστών

Ετήσια τέλη: 1.050 ευρώ
Τέλη για 1 μήνα: 175 ευρώ
Τέλη για 3 μήνες: 350 ευρώ
Έως το τέλους έτους: 875 ευρώ

Tags: