Τροπολογία για την προθεσμία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και τον χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως ορίζεται η νέα ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι η 30η Ιουνίου (αντί της 30ης Απριλίου που ίσχυε) του επόμενου φορολογικού έτους.

Τροποποιείται ο χρόνος καταβολής του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Παράλληλα, μειώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων από οκτώ που ίσχυε μέχρι τώρα σε έξι αλλά η πρώτη δόση δεν θα καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Οι υπόλοιπες πέντε δόσεις θα καταβάλλονται στο τέλος καθενός εκ των υπόλοιπων μηνών.

Επίσης, η τροπολογία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών.

Tags: