Οικογενειακό εισόδημα κάτω από 1000 ευρώ το μήνα εμφανίζουν στην εφορία δύο στα τρία νοικοκυριά.

Το ποσοστό έχει εκτοξευτεί μέσα σε μία πενταετία καθώς έχει αυξηθεί από το 49% στο 64,11%, με τα νοικοκυριά που δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 50 χιλιάδων ευρώ είναι μόλις 132.000.

Πράγμα που σημαίνει ότι εντός της τελευταίας πενταετίας, εξαφανίστηκαν... 150.000 εύπορα νοικοκυριά με βάση τις δηλώσεις του 2016 και φορολογητέα ύλη της τάξης 9,25 δισ. ευρώ.

Μόνο από τα εύπορα νοικοκυριά που χάθηκαν το υπουργείο Οικονομικών έχασε και φορολογητέα ύλη της τάξης των 9,25 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει 3 δισ. σε φόρους, όσο δηλαδή αποδίδει ο ΕΝΦΙΑ!

Παράλληλα μειώθηκαν και οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ, από 38.549 το 2011 σε 25.000 το 2016.

Σύμφωνα, μάλιστα με τις εκτιμήσεις το γεγονός ότι οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ μειώθηκαν τόσο πολύ μέσα σε μία πενταετία, δεν οφείλεται μόνο στην πτώση του ΑΕΠ και στη συρρίκνωση των εισοδημάτων αλλά και στο γεγονός ότι οι «πλούσιοι» ωθήθηκαν λόγω των υψηλών φορολογικών συντελεστών στο να ανακαλύψουν τρόπους διαφυγής.

 

Tags: