Νέες διευκρινίσεις για τα «μπλοκάκια» δίνει το υπουργείο Εργασίας, με μία ακόμη εγκύκλιο.  

Όπως αναφέρεται σε αυτή, σε συνέχεια των οδηγιών που είχαν εκδοθεί με άλλη σχετική εγκύκλιο, στην έννοια της σύμβασης περιλαμβάνεται τόσο η έγγραφη όσο και η προφορική σύμβαση.

Συνεπώς, σύμβαση η οποία θα αναφέρει τη διάρκεια και τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία, την οποία ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης οφείλει να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),  υπάρχει η  δυνατότητα να έχει συμφωνηθεί και προφορικά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

 

Tags: