Ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ισχύει από σήμερα για 10.000 ανέργους, οι οποίοι παίρνουν ήδη το επίδομα ανεργίας.

Οι εργοδότες που αναζητούν υπαλλήλους, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και υποψήφιοι γι’ αυτές τις θέσεις είναι όσοι άνεργοι παίρνουν επίδομα ανεργίας για λιγότερο από το μισό διάστημα της επιδότησης.

Δηλαδή αν κάποιος δικαιούται επίδομα ανεργίας για ένα χρόνο, πρέπει να υπολείπονται τουλάχιστον έξι μήνες επιδότησης, προκειμένου να μπορέσει να δουλέψει.

Παράλληλα δικαιούχοι είναι και οι μακροχρόνια άνεργοι, όμως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπολείπονται τουλάχιστον δύο μήνες επιδότησης. 

Tags: