Σχεδόν 13,5 δις ευρώ πρέπει να πληρώσει για εξυπηρέτηση του χρέους της, η χώρα από τώρα μέχρι το τέλος του έτους! Το μεγάλο πρόβλημα είναι τον Ιούλιο. Πρέπει να πληρωθούν υποχρεώσεις ύψους 7,4 δις ευρώ!

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις μας κατά μήνα είναι:

Μάρτιος: 964 εκατ. ευρώ

Απρίλιος: 1.843 εκατ. ευρώ

Μάιος: 192 εκατ. ευρώ

Ιούνιος: 996 εκατ. ευρώ

Ιούλιος: 7.413 εκατ. ευρώ

Αύγουστος: 757 εκατ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 304 εκατ. ευρώ

Οκτώβριος: 344 εκατ. ευρώ

Νοέμβριος: 206 εκατ. ευρώ

Δεκέμβριος: 369 εκατ. ευρώ

Σύνολο 13.388 εκατ. ευρώ

Tags: