Πρωτοβουλία για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης που θα δίνει συμπληρωματικές συντάξεις στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έναντι της οικειοθελούς καταβολής χαμηλών εισφορών -οι οποίες θα υπολογίζονται επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού- αναλαμβάνουν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ).

Το σχέδιο σύστασης Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης θα τεθεί επί τάπητος την ερχόμενη Δευτέρα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων για την ανανέωση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Ωστόσο, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το θέμα έχει ήδη συζητηθεί ανεπισήμως σε συναντήσεις κορυφαίων συνδικαλιστικών στελεχών ως «απάντηση» στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των, κατά τα άλλα, «εγγυημένων» από το κράτος συνταξιοδοτικών παροχών και ως μια «ασπίδα» προστασίας του εισοδήματος μετά την «έξοδο» από την αγορά εργασίας. 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα αλλά και την ήδη ακολουθούμενη πρακτική από τα ευρωπαϊκά και κάποια ελληνικά συνδικάτα τα οποία έχουν δημιουργήσει επαγγελματικά ταμεία, υποστηρίζει ότι η σύσταση Εθνικού ΤΕΑ μπορεί και πρέπει να γίνει χωρίς χρονοτριβή, κατόπιν μελέτης και με την παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η διαδικασία για τη σύσταση του Εθνικού ΤΕΑ, εφόσον «κλειδώσει» η συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις (σ.σ. απαιτείται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς), θα ξεκινήσει με τη δημιουργία μεικτής επιτροπής που, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα εξετάσει το σχετικό πλαίσιο, τις μορφές χρηματοδότησης και τα τυχόν φορολογικά ή άλλα κίνητρα που, από κοινού, θα ζητήσουν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις να θεσπιστούν.

Το Εθνικό ΤΕΑ, ακόμη κι αν λειτουργήσει σε εθελοντική βάση, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τον βασικό «κορμό» για την προσχώρηση σε αυτό ακόμη και κλαδικών (ανάλογα με το επάγγελμα) οργανώσεων αναπτύσσοντας, έτσι, ένα ισχυρό συμπληρωματικό συστήματα του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης - δίπλα στην κοινωνική ασφάλιση για την οποία τα συνδικάτα δεν θα σταματήσουν να δίνουν «μάχες», λένε κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη.

Πηγή: Ημερησία
Tags: