Τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει η Ελλάδα στις μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξή της περιγράφει ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του με τίτλο «Going for Growth 2017».

Οι προτεραιότητες για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αφορούν:

•    τη συνέχιση της ενίσχυσης των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας
•    τη μείωση των ρυθμίσεων στις βιομηχανίες δικτύων
•    τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
•    την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και Δικαιοσύνης του φορολογικού συστήματος
•    τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η έκθεση αναφέρει ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι περίπου 50% χαμηλότερο από τις χώρες του ΟΟΣΑ με τις καλύτερες επιδόσεις, ακολουθώντας μία συνεχή πτωτική τάση από το 2009, λόγω της μείωσης της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας. 

Όπως τονίζει, η ανισότητα αυξήθηκε στην περίοδο από το 2008 έως το 2013, καθώς «το εισόδημα των φτωχότερων μειώθηκε, επίσης, σχετικά περισσότερο από ότι του συνολικού πληθυσμού».

Τα δύο τελευταία χρόνια, αναφέρει ο ΟΟΣΑ, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσθηκαν αντιμετώπισαν εν μέρει μόνο τις συστάσεις προηγούμενων εκθέσεων του Οργανισμού.

«Πρόοδος έχει γίνει στους τομείς της συμμόρφωσης αναφορικά με τον ΦΠΑ και του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της Δημόσιας Διοίκησης ήταν μέτριες» επισημαίνει ο οργανισμός, σημειώνοντας πως ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων επιβραδύνθηκε σε χώρες, όπου ήταν ιδιαίτερα δραστήριες την προηγούμενη διετία, όπως το Μεξικό, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Ισπανία.

Συνεχίζοντας, αναφέρει πως η πλήρης εφαρμογή στην Ελλάδα πολιτικών για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα ελάφρυνε το μεγάλο κοινωνικό κόστος της κρίσης, ενώ θα ενίσχυε την κατανάλωση και την ανάπτυξη. Παράλληλα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι κρίσιμης σημασίας για την αύξηση των εσόδων με έναν πιο δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να προωθήσουν δέσμες πολιτικών που θα αξιοποιούν τις συνέργειες των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, τις αγορές προϊόντων και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ώστε να ξεφύγουν από την παγίδα της χαμηλής ανάπτυξης και να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη θα μοιράζονται ευρύτερα στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών» καταλήγει ο ΟΟΣΑ.

Tags: