Βαθιά ανάσα παίρνουν οι τράπεζες καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον αναβαλλόμενο φόρο, ανοίγοντας έτσι και τον δρόμο για τη δημοσίευση των ισολογισμών έτους.

Όπως είναι γνωστό, κυβέρνηση και τράπεζες συμφώνησαν να επεκταθεί στην 20ετία από 5ετία ο χρόνος φορολογικής απόσβεσης της ζημίας που προκύπτει από λογιστικές ή πραγματικές διαγραφές δανειακών απαιτήσεων.

Εως τώρα, αν μια τράπεζα προχωρήσει σε διαγραφή δανειακών απαιτήσεων, ακόμη και αν έχει σχηματίσει ειδικές προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου ως το τέλος του 2015 για το 100% του δανείου, έχει μεν τη δυνατότητα να συμψηφίσει μέρος της ζημίας, μόνο, όμως, εντός 5ετίας.

Η παραπάνω διάταξη λειτουργεί ως εμπόδιο στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) κατά 38% ως το τέλος του 2019.

Οι στόχοι που συμφώνησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) προβλέπουν ότι ως το τέλος του 2019 τα NPEs θα μειωθούν σε απόλυτα νούμερα κατά περίπου 40,2 δισ. ευρώ.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θα πρέπει μεταξύ άλλων να διενεργηθούν διαγραφές δανείων, ύψους 13,9 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό νούμερο, που καθιστά δυσχερή τη φορολογική απόσβεση της ζημίας εντός πενταετίας που προβλέπει το υφιστάμενο πλαίσιο.

 

Tags: