Αμετάβλητα στα ιστορικά τους χαμηλά διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ επανέλαβε το χρονοδιάγραμμα για μείωση των μηνιαίων αγορών ομολόγων στα 60 δισ. ευρώ από τον Απρίλιο από το επίπεδο των 80 δισ. ευρώ που είναι σήμερα.

 Η ΕΚΤ αφήνει πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξήσει και πάλι τις αγορές ομολόγων "εάν οι προοπτικές καταστούν λιγότερο ευνοϊκές ή οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν" τον στόχο της για τον πληθωρισμό.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να διενεργεί μηνιαίες αγορές ύψους 80 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα.  

Από τον Απρίλιο του 2017 προβλέπεται ότι το ύψος των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού θα διαμορφωθεί σε 60 δισ. ευρώ μηνιαίως μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό.