Στην αναμονή είναι περίπου 50.000 ψαλιδισμένα εφάπαξ, την ώρα που όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν τα κουρεμένα εφάπαξ έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη ενώ έχουν κατατεθεί και αγωγές κατά των περικοπών.

Η ενοποίηση των Τομέων Πρόνοιας υπό τη σκέπη του ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών) από την 1.1.2017 έχει δημιουργήσει μια σειρά καθυστερήσεις λόγω διοικητικών και τεχνικών προβλημάτων. Παράλληλα εντός του Μαρτίου το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταβάλει στο Ταμείο τα 50 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου ώστε να πληρωθούν οι δικαιούχοι.

Πέρα των 25.000 εφάπαξ για τους δημόσιους υπάλληλους (από αυτά, για τα 21.000 έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές συνταξιοδοτικές πράξεις) υπάρχουν επίσης άλλες 20.000-25.000 αιτήσεις που αφορούν πρώην εργαζόμενους από τον ιδιωτικό τομέα (πρώην ΤΑΠΙΤ), αλλά και από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και τις Τράπεζες (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ).

Συνολικά, έχει προγραμματιστεί κάθε μήνα να δίνει το υπουργείο Οικονομικών ένα αντίστοιχο ποσό, με το σύνολο της οικονομικής στήριξης να ανέρχεται στα 396 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017. Εναπόκειται στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ εάν θα καταφέρουν να εκδώσουν τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι τα νέα εφάπαξ θα εκδοθούν πλέον με τον νέο τρόπο υπολογισμού που οδηγεί σε σημαντικές περικοπές οι οποίες προσεγγίζουν το 22%. Το μέσο εφάπαξ στο Δημόσιο για το 2014 κυμαίνεται μεταξύ 22.000 και 23.000 ευρώ, μειωμένο από 15,64% έως 18,26% σε σύγκριση με αυτό που έλαβαν υπάλληλοι με αντίστοιχα ασφαλιστικά δικαιώματα πριν από την 1/9/2013. Μεγαλύτερες μειώσεις θα δουν για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης όσοι αποχώρησαν μετά την 1/1/2014 καθώς το νέο εφάπαξ έχει δύο σκέλη και υπολογίζεται με μεικτό τρόπο:

* Τα χρόνια πριν από το 2014 υπολογίζονται με το 60% των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας.

* Για τα χρόνια μετά το 2014 ισχύει εντελώς νέο σύστημα, με μαθηματικό τύπο που οδηγεί σε επιστροφή εισφορών με ή χωρίς προσαύξηση, ανάλογα με τα ετήσια έσοδα του Ταμείου. Στην πράξη, αν τα έσοδα μιας χρονιάς είναι αυξημένα έναντι της προηγούμενης, τότε το εφάπαξ δίνεται με προσαύξηση.

Ως γνωστόν τα νέα εφάπαξ είναι κουρεμένα επιπλέον των μνημονιακών περικοπών (38,14% στους παλαιούς). 

Πηγή: Τα Νέα
Tags: