Σε 13,2 δισ. ευρώ ανερχόταν στο τέλος του 2016 η ονομαστική αξία των ελληνικών ομολόγων που διακρατούσε το Ευρωσύστημα (η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες) από τις αγορές του, στο πλαίσιο του προγράμματος αγορών που υλοποιήθηκε από τον Μάιο του 2010 έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΚΤ για τον ισολογισμό της για το 2016, ενώ σημειώνεται επίσης ότι η μέση απομένουσα διάρκεια των ελληνικών ομολόγων είναι 2,9 έτη.

Συνολικά, το Ευρωσύστημα έχει στο χαρτοφυλάκιο του ομόλογα ονομαστικής αξίας 105 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα SMP, με τη μερίδα του λέοντος να έχουν:

-    της Ιταλίας (54,9 δισ. ευρώ) και να ακολουθούν αυτοί 

-    της Ισπανίας (20,1 δισ. ευρώ), 

-    της Ελλάδας, της Πορτογαλίας (9,5 δισ. ευρώ) και 

-    της Ιρλανδίας (7,3 δισ. ευρώ).

Tags: