Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ με στόχο να μην καταβάλλουν υπέρογκα ποσά εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικά ασθενείς φορολογούμενοι σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΥΠΟΙΚ εστιάζει στον τρόπο προσδιορισμού του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος το οποίο λαμβάνεται υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν ένα νοικοκυριό πληροί ή όχι το εισοδηματικό κριτήριο που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τη μερική ή ολική απαλλαγή του από τον ΕΝΦΙΑ.

Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το εισόδημα αυτό έχει ως συνέπεια να χάνουν τη μερική ή ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χιλιάδες φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά πραγματικά εισοδήματα, κυρίως άνεργοι, ολικά ανάπηροι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) φέρεται να συνυπολογίζει στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου, το οποίο λαμβάνεται υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν αυτός είναι δικαιούχος μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ακόμη και εισοδήματα τα οποία είναι έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα, όπως οι αποζημιώσεις απολύσεων, καθώς επίσης και ποσά κοινωνικών παροχών τα οποία δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, ανάπηροι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα χάνουν κάθε χρόνο το δικαίωμα να απαλλαγούν από το 50% ή το 100% του ΕΝΦΙΑ και καλούνται να πληρώσουν κανονικά ολόκληρο τον φόρο!

Tags: