Το φιλί της ζωής σε χιλιάδες επιχειρήσεις με κόκκινα δάνεια αναμένεται να δώσει το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η ρύθμιση, η οποία αποτελεί κομμάτι της αξιολόγησης που πρέπει να κλείσει, θα αφορά υπερχρεωμένες επιχειρήσεις με χρέη άνω των 20.000 ευρώ σε τράπεζες, ταμεία, δημόσιο και ιδιώτες.

Προϋπόθεση είναι να συμφωνούν στη ρύθμιση οι πιστωτές που κατέχουν τουλάχιστον το 60% των οφειλών.

Τον έλεγχο του φακέλου, για να διαπιστώσει εάν όντως υπάρχει η αυστηρή προϋπόθεση του 60% θα τον κάνει ένας από τους 1.600 ειδικούς διαμεσολαβητές.

 

Tags: