Ειδικοί της ασφάλισης εξηγούν μετά την έκδοση της νέας εγκυκλίου για κρατήσεις ασφαλιστικές από τον εργαζόμενο 9,22% , για πληρωμή με μπλοκάκι, ότι επιλύει ακόμη… λιγότερα προβλήματα!

Προσθέτουν μάλιστα ότι η νέα εγκύκλιος αναφέρεται μόνον σε όσους πληρώνονται με μπλοκάκι σε έναν ή το πολύ δύο εργοδότες.

Δεν περιλαμβάνει τη μεγάλη δεξαμενή των εργαζομένων ως μισθωτών που έχουν παράλληλα και εισοδήματα με το μπλοκάκι, ούτε εκείνους που έχουν εισόδημα από 3 και περισσότερους εργοδότες.

Οι ειδικοί της ασφάλισης επισημαίνουν επίσης ότι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι που τους αφορά η νέα εγκύκλιος, θα πρέπει να διαπιστώσουν στο τέλος Φεβρουαρίου αν επιμερίστηκαν οι ασφαλιστικές τους εισφορές με τον εργοδότη τους και αν όχι να κάνουν υπεύθυνη δήλωση στον ΕΦΚΑ «δίνοντας» τον εργοδότη τους,  για να ασχοληθεί μαζί του πλέον ο ΕΦΚΑ.

Έλεγαν χαρακτηριστικά: «ξέρετε πολλούς εργαζόμενους με μπλοκάκι σήμερα που θα βάλουν τα χεράκια τους και θα βγάλουν τα ματάκια τους, μόνοι τους;»

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας

«Η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εις βάρος των εργαζομένων.

Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών αυτής της παράνομης μορφής απασχόλησης στην κοινωνική ασφάλιση.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αφορούν στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με ΔΠΥ («μπλοκάκι»), προχωρά στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας.

Η σχετική εγκύκλιος που δημοσιεύεται σήμερα προβλέπει τα εξής:

1. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης δεν υποβάλλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές μισθωτού (δηλ. 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

2. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα ΔΠΥ σε μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους-εργοδότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος- εργοδότης δεν υποβάλλει ΑΠΔ ισχύουν όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος καταβάλλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό».

Tags: