Τρεις προτάσεις "μαχαιριές" στη κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας, περιλαμβάνει το ΔΝΤ στην έκθεσή του, πέρα από τη μείωση του αφορολογήτου από το ισοδύναμο των 8.636 ευρώ στη περιοχή των 6.000 ευρώ, που λίγο πολύ είναι γνωστή.  

 Πρώτη πρόταση είναι  η μείωση έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, δηλαδή του συντελεστή 29% φορολόγησης των επιχειρήσεων, στο 19%.

Η δεύτερη πρόταση αφορά  το φόρο εισοδήματος των μισθωτών και συνταξιούχων με τους συντελεστές να προτείνονται να μειωθούν στο 15% με 20%, έναντι  22% που είναι ο μικρότερος σήμερα, μέχρι και  45% ο μεγαλύτερος συντελεστής!

Η τρίτη πρόταση αφορά το ΦΠΑ και συγκεκριμένα τη μείωση του ανώτατου συντελεστή από το 24% σήμερα να επανέλθει στο προηγούμενο συντελεστή 23%, που ήταν το καλοκαίρι.

Με τις τρεις αυτές προτάσεις σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης το ΔΝΤ εκτιμά ότι χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία στα φορολογικά έσοδα,  θα τονωθεί και η αγορά εργασίας, ενώ  θα γίνουν ευκολότερα επενδύσεις και θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχολουμένων.

Tags: