Περίπου 120.000 εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον εκτός εργασίας εξαιτίας των αλλαγών στο νέο ασφαλιστικό. Η «φυγή» τους από την αγορά εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τρύπα ύψους μέχρι και 140-150 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των φοροτεχνικών, έκλεισαν τα βιβλία τους περίπου 120.000 επαγγελματίες που αμείβονταν με «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών. Πάνω από 30.000 μπλοκάκια έκλεισαν μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες.

Όπως αναφέρουν λογιστές, τα μισά από τα μπλοκάκια δηλαδή περίπου 60.000 ήταν αδρανή. Οι υπόλοιποι αυτοαπασχολούμενοι αναγκάστηκαν να κλείσουν καθώς το κόστος τους για να το διατηρήσουν είναι πολύ μεγάλο και χωρίς κανένα νόημα να συνεχίζουν να εργάζονται τουλάχιστον ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ένας σοβαρός κίνδυνος με τον οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι επαγγελματίες με μπλοκ που ήταν παράλληλα και μισθωτοί και απαλλάσσονταν από την ασφάλιση στο μπλοκάκι, είναι να ελεγχθούν, και να κληθούν τώρα να πληρώσουν εισφορές για παρελθόντα έτη.

Από τα αδρανή μπλοκάκια το δημόσιο θα χάσει περίπου 40 εκατ. ευρώ καθώς ακόμη και αν δεν δήλωναν εισοδήματα, κατέβαλαν ετησίως το τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ.

Συνολικά το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι θα έχει απώλειες άνω των 150 εκατ. ευρώ.

 

Tags: