Σε διευκρινήσεις σχετικά με την επιστροϕή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου προχώρησε το ΥΠΟΙΚ.

Με αϕορμή ερωτήματα των αγροτών σχετικά με την επιστροϕή του ΕΦΚ του πετρελαίου που προορίζεται για αγροτική χρήση (αγροτικό πετρέλαιο), το υπουργείο γνωστοποίησε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταβολή στους δικαιούχους  των οϕειλόμενων ποσών για το β’ εξάμηνο του 2013 και ολόκληρο το 2014.

Η επιστροϕή του ΕΦΚ που αϕορά το 2015 θα καταβληθεί στους δικαιούχους από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2017.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τυχόν οϕειλές των δικαιούχων προς ασφαλιστικούς ϕορείς και προς Δ.Ο.Υ. συμψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.Δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε).

Tags: