Συνωστισμός υποψηφίων επικράτησε και τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ενώ μεγάλο όγκο επισκέψεων δέχτηκε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Κατά τις δύο πρώτες ημέρες είχαν επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.keaprogram.gr περίπου 1.679.220 πολίτες, εκ των οποίων οι 56.231 συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους. Στην συντριπτική τους πλειονότητα, οι ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν να υποβάλουν τις αιτήσεις οι ίδιοι. Συγκεκριμένα, 49.426 πολίτες υπέβαλλαν μόνοι τους την αίτηση, οι 4.614 μέσω των ΚΕΠ και οι υπόλοιποι 2.191 μέσω των Δήμων.

Tags: