Απάντηση στα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο βουλευτής του Ποταμιού και πρώην καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτης Καρκατσούλης έδωσε η ΔΕΗ.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σημειώνει πως το κόστος μισθοδοσίας που καταβάλλει έχει μειωθεί κατά 40% μέσα σε 6 χρόνια, ωστόσο αποφεύγει να διαψεύσει (ή να επιβεβαιώσει) ότι ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 3.425 ευρώ!

Η απάντηση της ΔΕΗ:

«Το ύψος της μισθοδοσίας εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, από € 1.492,1 εκατ. το 2009  μειώθηκε σε € 880,3 εκατ. το 2015. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 24,7% και 15,3%.

Το ύψος της συνολικής μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των επενδύσεων και των εργοδοτικών εισφορών, από € 1.703 εκατ. το 2009 μειώθηκε σε € 970 εκατ. το 2015, ή ποσοστό 43%.

Από το 2010 και εφεξής δεν χορηγείται 13ος και 14ος μισθός (δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και  αδείας),  αλλά τα οριζόμενα στο ν. 3845/2010 και υπό τις προϋποθέσεις αυτού, ποσά επιδομάτων.

Η χορήγηση προσαυξήσεων βάρδιας κλπ σε εκλεγμένους συνδικαλιστές γίνεται σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων».

Tags: