Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97% ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (625 εκατ. ευρώ) κατά 1,3 φορές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού έως την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου.

 

Tags: