Παραβατική συμπεριφορά εμφάνισε μια στις δέκα επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποίησαν τη χρονιά που πέρασε, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Από του 6.690 ελέγχους που έγιναν επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 787.000 ευρώ σε 608 περιπτώσεις με το ποσοστό της παραβατικότητας να φτάνει στο 9,08%.  Οι έλεγχοι αφορούσαν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το λιανεμπόριο τροφίμων (σε 1.274 έλεγχους διαπιστώθηκαν 207 παραβάσεις και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 198.000 ευρώ).

Επιχειρήσεις έκτος του κλάδου των τροφίμων, όπου από τους ελέγχους πρόεκυψαν πρόστιμα συνολικού ύψους 360.000 ευρώ σε 228 καταστήματα, σε σύνολο 2.217 ελέγχων επιχειρήσεων του κλάδου.  Και μικρότερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών: Σε 288 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις και το συνολικό ύψος των προστίμων που επέβαλε η αρμόδια υπηρεσία ανήλθε στα 27.500 ευρώ. Επίσης στον κλάδο της εστίασης επεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 73.500 ευρώ, σε 99 επιχειρήσεις εστίασης από τις 747 που ελέχθησαν.

Στον κλάδο της λιανικής οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στην ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των πινακίδων λιανικής πώλησης, στη μη αναγραφή της ένδειξης των κατεψυγμένων, στην πώληση από τα κρεοπωλεία κιμά κομμένου εκ των προτέρων, στις παραπλανητικές ενδείξεις επί των πινακίδων και των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.
 

Tags: