Η φετινή ανάπτυξη αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,5 και 2%, όπως αναφέρει η  τελυταία τριμηνιαία έκθεσης «Η Ελληνική Οικονομία» του ΙΟΒΕ, ρυθμό που το ίδιο το ίδρυμα χαρακτηρίζει «μη ευκαταφρόνητο», ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει στο 22,3%.

Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος που έχει τεθεί για ανάπτυξη 2,7% δεν αναμένεται να επιτευχθεί για τους παρακάτω λόγους:

-Καθυστερήσεων στην αξιολόγηση

-Την καθυστέρηση ένταξης στο QE (πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης) της ΕΚΤ

-Την αύξηση των εισαγωγών, κάτι που αναμένεται να μετριάσει την ανάπτυξη, αφού ένα ποσοστό του εισοδήματος θα κατευθυνθεί στο εξωτερικό

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το 2016 το ΑΕΠ θα κλείσει με θετικό πρόσημο της τάξεως του 0,4% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ύφεσης 0,5%, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθεροποίηση της οικονομίας, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Tags: