Καθυστέρηση στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου φέρνει η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του σχεδίου εντός του 2016, με συνέπεια η ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου να μετατεθεί για τα τέλη του 2018, όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος.

Πρόσφατα, εξάλλου, αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθούν, τελικά, στα δεδομένα του περιουσιολογίου οι τραπεζικές καταθέσεις, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και οι μετοχές συγκεκριμένων κατηγοριών εταιριών!

Οι αποφάσεις αυτές όμως οδηγούν σε σημαντική καθυστέρηση την υλοποίηση του έργου, ενώ ταυτόχρονα δεν εγγυώνται τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, που θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων παράνομου πλουτισμού και φοροδιαφυγής.

Οι εξαιρέσεις στα σημαντικά πληροφοριακά δεδομένα

Σαν να μην έφθανε όμως η καθυστέρηση στην υλοποίηση του περιουσιολογίου, φαίνεται ότι η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου και η ΑΑΔΕ αποφάσισαν πρόσφατα να εξαιρέσουν από το περιουσιολόγιο σημαντικά πληροφοριακά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την πρόσφατη γραπτή απάντηση της υφυπουργού Οικονομικών σε ερώτηση βουλευτή, στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνονται κυρίως στοιχεία για ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρικών μεριδίων.

Αντιθέτως «δεν θα περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και οι μετοχές σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 και του ν. 27/1975»

Η διαδικασία

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του περιουσιολογίου που είχε καταρτίσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ήδη από το 2015 προέβλεπε μια απλή και γρήγορη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια:

1. Ανάρτηση σε ειδική φόρμα στο ΤaxisNet όλων των υφιστάμενων στα αρχεία της ΓΓΠΣ στοιχείων για τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων.

2. Ηλεκτρονική αποστολή ειδοποιητηρίων προς τους φορολογούμενους για την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη συμπλήρωσή τους και με άλλα πρόσθετα δεδομένα. Στα πρόσθετα στοιχεία που θα καλούνταν να δηλώσουν οι φορολογούμενοι θα περιλαμβάνονταν αναλυτικές πληροφορίες για:

* όλα τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία, τις αποταμιεύσεις τους και τις επενδύσεις τους στο εσωτερικό της χώρας, (μετοχές, εταιρικά μερίδια, συμμετοχές σε επιχειρήσεις, καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κεφαλαία και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα, ακόμη και τις πλάκες χρυσού),

* όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις τους στο εξωτερικό, (ακίνητα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, σκάφη, καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).

Το αρχικό πλάνο

Στόχος του αρχικού σχεδίου ήταν δηλαδή να γίνει μια απλή, γρήγορη και πλήρης καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων, των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων των Ελλήνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μάλιστα, για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού είχε συνταχθεί και κείμενο σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο ήταν έτοιμο για κατάθεση στη Βουλή.

Το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί προέβλεπε ότι η εφαρμογή του πλήρως ενημερωμένου περιουσιολογίου θα ετίθετο σε παραγωγική λειτουργία εντός του 2017. Αν είχε υιοθετηθεί το χρονοδιάγραμμα αυτό, τότε το περιουσιολόγιο θα είχε ήδη προχωρήσει και πιθανότατα θα βρισκόταν σήμερα σε πολύ προχωρημένο στάδιο για αξιοποίηση από τις φορολογικές και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές της χώρας.

 

 

Tags: