Στα 17,5 δις έχουν φτάσει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για το 2016. Τα χρέη αυτά έχουν μεταφερθεί στο κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, και πρόκειται για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ.

Συνολικά τα χρέη προς τα Ταμεία φτάνουν τα 30 δις ευρώ!

Ο κ.Πετρόπουλος αποφάσισε να μεταφερθούν και τα χρέη κάτω των 5.000 ευρώ στο ΚΕΑΟ αλλά δεσμεύεται ότι δεν θα κινηθούν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή δεν θα υπάρχουν κατασχέσεις για μια οφειλή 200-300 ευρώ.

Tags: