Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των συμβούλων του και αιτήματος ενδιαφερόμενου επενδυτή, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού) ΑΕ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2017.

Tags: