Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, τις οποίες είχε προβάλλει προ ημερών το Star ήρθαν με την αλλαγή του χρόνου.

Οι επιβαρύνσεις εμφανίσθηκαν με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η σταδιακή αύξηση των ασφαλίστρων σε ποσοστό έως 5% (και ιδιαίτερα και επιλεκτικά σε πολύ ζημιογόνες κατηγορίες) και ο δεύτερος η κατάργηση εκπτώσεων που έδιναν οι εταιρίες, που ισοδυναμεί με αύξηση για κάποιον που θα διατηρήσει το επίπεδο ασφάλισης του οχήματός του, όπως πριν.

Οι αυξήσεις αποδίδονται στην αύξηση των ορίων ασφαλιστικής κάλυψης, στην άνοδο του δείκτη ζημιών και στην εξισορρόπηση του ανταγωνισμού ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε ρίξει τα ασφάλιστρα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος, πάντως, είναι τα σχεδόν 700.000 ανασφάλιστα αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Η ηλεκτρονική διασταύρωση για τον εντοπισμό τους, την υποχρέωση των ιδιοκτητών τους να τα ασφαλίσουν και να πληρώσουν και πρόστιμο, που θα έφερνε έσοδα στο Δημόσιο και στις ασφαλιστικές εταιρίες δεν έχει ακόμη αποδώσει καρπούς. 

 

Tags: