Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ESM, θα εξετάσει σε τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου, τους κανόνες που διέπουν τα επί μέρους μέτρα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όπως  μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star στις Βρυξέλλες Θάνος Αθανασίου.  

Ο ESM θα εξετάσει τους κανόνες χρηματοδότησης και τιμολόγησης των μέτρων ώστε τα κόστη να μην επιβαρύνουν τα κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μηχανισμού, το ΔΣ θα εξετάσει την ανταλλαγή ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου με νέα σταθερού (πρόκειται για ομόλογα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακεφαλαιοποίηση ελληνικών τραπεζών ως επί το πλείστο), ανταλλαγές επιτοκίων στα τρέχοντα δάνεια του ESM προς την Ελλάδα και ρύθμιση των μελλοντικών εκταμιεύσεων, με τρόπο ώστε να συμπίπτουν με τον υπάρχον προφίλ ωρίμανσης των δανείων της χώρας.