Την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017 θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  σε τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού των εταιριών α) «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», β) «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γ) «EXPRESS M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και  στις εταιρίες:

 α) «ΜΑΡΚΕΤ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», β) «ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ», γ) «ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε», δ) «ΖΕΥΞΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ε) GUEDO HOLDING Ltd.

Πρόκειται για την απόκτηση συνολικά 383 καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ από τον όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ,  η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Συμφωνίες Εξυγίανσης από τις 28/9/2016 κατά τα προβλεπόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση, «προτείνεται η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, με δεδομένο ότι η εξαγοράζουσα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ανέλαβε δεσμεύσεις διαρθρωτικού και συμπεριφορικού χαρακτήρα (διορθωτικά μέτρα) που επιλύουν ορισμένες ανησυχίες της υπηρεσίας ως προς το συμβατό της σκοπούμενης πράξης με την ομαλή λειτουργία επιμέρους επηρεαζόμενων αγορών».

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ανέλαβε ως δέσμευση για την έγκριση της συγκέντρωσης:

1. Την εκποίηση 22 καταστημάτων στους νομούς Αττικής, Λασιθίου και Ηρακλείου, όπου εμφανίζεται οριζόντια αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ομίλων και συγκριτικά υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε τοπικό επίπεδο, καθώς και

2. Τη διατήρηση συγκεκριμένων προμηθευτών, είτε κοινών, είτε τοπικών του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, για χρονική περίοδο 3  ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπενθυμίζει   η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την ίδια και  ότι θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Tags: