Στο 52,4% αυξήθηκε το ποσοστό απασχόλησης - το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται - στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2016,σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Το ποσοστό παρουσιάζει αύξηση από 52,1% στο δεύτερο τρίμηνο και 51,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2015 αλλά είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, το οποίο αυξήθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2016 στο 65,5% από 65,3% στο δεύτερο τρίμηνο.

Το ποσοστό απασχόλησης των χωρών του ΟΟΣΑ αυξήθηκε στο 67% από 66,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Η αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ προήλθε από την απασχόληση των γυναικών, καθώς το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας στο 59,4%, ενώ το ποσοστό των ανδρών έμεινε σταθερό στο 74,7%.

 

Tags: