Τις πρακτικές με τα αποκλεισμένα ειρηνοδικεία, όπου οι συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και οι πλειστηριασμοί συλλήβδην ματαιώνονται -με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία σε γενικότερο επίπεδο- επιχειρεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει έτοιμο νομοθέτημα, το οποίο προβλέπει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη διενέργεια των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικό τρόπο. Η σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται, αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η προδικασία για τους πλειστηριασμούς θα ισχύει ως έχει σε ό,τι αφορά προθεσμίες και άλλες ευχέρειες ή νομικές δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία μας. Όμως η έδρα του πλειστηριασμού, που θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, δεν θα είναι στο εξής το Ειρηνοδικείο, αλλά το γραφείο του συμβολαιογράφου. Επίσης, θα παρέχεται ευχέρεια για την υποβολή όχι μόνον μίας σφραγισμένης προσφοράς, αλλά πολλών, προκειμένου να επιτυγχάνεται, κάθε φορά, το μεγαλύτερο δυνατό ποσό για το εκπλειστηρίασμα.

Παράλληλα, με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, πλειστηριασμοί ακινήτων θα διενεργούνται όχι μόνον κάθε Τετάρτη, όπως γίνεται σήμερα, αλλά και τις Πέμπτες και τις Παρασκευές. Αρκεί εκείνος που επισπεύδει τον πλειστηριασμό να δηλώνει από νωρίς –κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας– τη βούλησή του ότι θέλει ο πλειστηριασμός να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η διενέργεια των πλειστηριασμών ηλεκτρονικά εκτιμάται από συμβολαιογράφους με πείρα ότι θα δώσει ώθηση στην αγορά ακινήτων, καθώς θα μειώσει σημαντικά το κόστος της διαδικασίας που σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Σημαντικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι ότι θα μπορούν να μετέχουν ενδιαφερόμενοι όχι μόνον από την ημεδαπή αλλά και την αλλοδαπή, γεγονός που θα παρέχει δυνατότητες αύξησης της τιμής του εκπλειστηριάσματος, αλλά και επιτυχούς κατάληξης του πλειστηριασμού, ειδικά για ακίνητα που μπορεί να προσελκύουν και διεθνές ενδιαφέρον.

Και ειδικό τέλος συμμετοχής

Λόγω του ότι στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα μετέχουν πολλοί, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους συμμετοχής, τα ποσά του οποίου θα κατατίθενται στο ΤΑΧΙΔΙΚ (Ταμείο για τα Δικαστικά Κτίρια) αλλά και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους που θα μετέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας των πλειστηριασμών.

Όπως εκτιμάται από το υπουργείο, η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα δώσει και τη δυνατότητα σε οφειλέτες που θέλουν να εισπράξουν από την εκποίηση ενός ακινήτου τους να μπορούν να το κάνουν, ενισχύοντας άλλες οικονομικές τους δραστηριότητες.

 

Πηγή: Καθημερινή
Tags: