Στο 11,35% που αντιστοιχεί σε 1,6 δισ. ευρώ, έφτασε η απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ το 2016, έναντι στόχου απορρόφησης 7%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 1 δισ. ευρώ κοινοτική συνδρομή.

Το ποσό των αιτήσεων για τα τομεακά προγράμματα ανέρχεται σε 1,198 δισ. ευρώ, ενώ 413,722 εκ. ευρώ αντιστοιχούν στα περιφερειακά προγράμματα. 

Στα επιμέρους ταμεία, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αντιστοιχεί κοινοτική συνδρομή περίπου 726 εκατ. ευρώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 626 εκατ. ευρώ και στο Ταμείο Συνοχής 260 εκατ. ευρώ.

«Τόσο τα τομεακά όσο και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα έχουν υπερκαλύψει τους στόχους τους και αποτελούν παράδειγμα για την αποτελεσματική συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και δικαιούχων» υποστηρίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας σχετικά με το θέμα.

Tags: