«Καμπανάκι» για τις δημογραφικές συνέπειες της οικονομικής  κρίσης  σημαίνει η έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), για τον πληθυσμό της Ελλάδας σε σύγκριση με την τελευταία καταμέτρηση,  την 1η Ιανουαρίου 2016.

Σύμφωνα με την έκθεση,  ο πληθυσμός της χώρας  μειώθηκε κατά 0,68% ή κατά περίπου 80.000 ανθρώπους λιγότερους σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου 2015.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων ανήλθε σε 10.783.748 άτομα, από τα οποία οι 5.224.210 είναι άνδρες και οι 5.559.538 γυναίκες. Την 1η Ιανουαρίου του 2015, ο πληθυσμός ανερχόταν σε 10.858.018 άτομα.

Η μείωση οφείλεται στη  φυσική κάμψη του πληθυσμού κατά 29.365 άτομα, με τις γεννήσεις να είναι σαφώς λιγότερες των θανάτων (91.847 γεννήσεις - 121.212 θάνατοι). Κυριότερος λόγος όμως είναι η  αρνητική καθαρή μετανάστευση, η οποία ανέρχεται σε 44.905 άτομα καθώς έφυγαν από την χώρα 109.351 άτομα  και εισήλθαν σε αυτήν για εγκατάσταση 64.446.

Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  ο  πληθυσμός ηλικίας 0 έως 14 ετών ανήλθε στο 14,4% επί του συνολικού πληθυσμού, ενώ ο πληθυσμός ηλικίας 15 έως 64 ετών στο 64,3% και ο πληθυσμός ηλικίας 65 και άνω ετών στο 21,3%.

Στον νομό Αττικής, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων ανέρχεται σε 3.781.274 άτομα και στον νομό Θεσσαλονίκης σε 1.109.969 άτομα.

Tags: