«Με το σχέδιο νόμου “Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη”  που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή αναθεωρείται εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο για τη χωροταξία στη χώρα, μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια και ενώ, ήδη, από τον περασμένο Μάϊο η κατάργηση των χρήσεων γης διατηρεί ένα καθεστώς αβεβαιότητας για κάθε νέα επένδυση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη χώρα»  επισημαίνει ο ΣΕΒ.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ υπέβαλε εκ νέου τις παρατηρήσεις του στην αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, επισημαίνοντας ως σημαντικότερα προβλήματα του νέου Νόμου τις διατάξεις, που:

1.   Ακυρώνουν στην πράξη το καινοτόμο εργαλείο των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων καθώς εισάγουν διαδικασία προέγκρισης με υπουργική απόφαση για την τροποποίηση πολεοδομικών όρων, οι οποίοι, όμως, εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα.  Έτσι αυξάνεται η αβεβαιότητα του επενδυτή, το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και οι χρονικές καθυστερήσεις στους επενδυτές που θα αξιοποιούσαν τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, παρά τις όποιες διακηρυγμένες προθέσεις για το αντίθετο,

2.   Αναβαθμίζουν το ρόλο των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων σε βάρος των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, χωρίς να παρέχονται εγγυήσεις ότι θα ακολουθήσουν τον υπερκείμενο σχεδιασμό και αποκτούν κανονιστικό περιεχόμενο υποκαθιστώντας σε κάποιο βαθμό και τον τοπικό ρυθμιστικό σχεδιασμό,

3.   Δημιουργούν ασάφειες στους συντελεστές δόμησης που αφορούν περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και παρεμποδίζονται ειδικά καθεστώτα που υπηρετούν συγκεκριμένα εργαλεία οργανωμένης εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως, Επιχειρηματικά Πάρκα, ΒΕΠΕ-ΒΙΠΕ κ.λπ.).

Σημειώνει τέλος, ότι με ορισμένες μεταβατικές διατάξεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ακυρωθεί ο όποιος σχεδιασμός είχε προλάβει να πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις των χρήσεων γης του 4269/2014.

«Αναμένουμε η Πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις ώστε να ψηφιστεί τελικά ένας νόμος που θα προσελκύει επενδύσεις και θα υποστηρίζει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας που φέρνει δημόσια έσοδα και θέσεις εργασίας» τονίζει ο ΣΕΒ.   

Tags: