Μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για το μήνα Νοέμβριο καταγράφει το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, η οποία είναι μάλιστα η μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας σε βάθος πενταετίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του υπουργείου Εργασίας (με βάση το σύστημα "Εργάνη") το Νοέμβριο σημειώθηκε η μεγαλύτερη "εκροή” εργαζομένων από την αγορά εργασίας από το 2011 στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Το Νοέμβριο του 2016 προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 37.667 θέσεις. Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.385, ενώ οι αποχωρήσεις σε 195.052.

Τον ίδιο μήνα το 2015 είχαν χαθεί 24.674 εργασίας, το 2014 χάθηκαν 20.331, το 2013 χάθηκαν 17.214, το 2012 χάθηκαν 34.138. 

Αναλυτικά για τον Νοέμβριο του 2016:

Από τις 195.052 συνολικά αποχωρήσεις, οι 66.978 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 128.074 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τις 157.385 προσλήψεις, μόλις οι 67.071 αφορούν σε πλήρη απασχόληση, οι 66.780 σε μερική απασχόληση και οι 23.534 σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.987.838 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.862.710, εκ των οποίων οι 1.059.001 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 803.709 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Από την πλευρά του πάντως, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει πως το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκάμηνου του έτους 2016 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 125.128 νέες θέσεις εργασίας.

Tags: