Σε 1,211 τρισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης της ποσοτικής χαλάρωσης (QE).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ, οι αγορές κρατικών ομολόγων ανήλθαν σε 1,211 τρισ. ευρώ κατά την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου, έναντι 1,197 τρισ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα (25/11/2016).

Παράλληλα, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυμμένων ομολόγων, ύψους 203,4 δισ. ευρώ, στην αγορά ABS, ύψους 22,5 δισ. ευρώ και στην αγορά εταιρικών ομολόγων, ύψους 48,2 δισ. ευρώ.