Διπλή σφαλιάρα στους συνταξιούχους δίνει το υπουργείο Εργασίας.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε -κατ’ εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου- προβλέπει άγριο αναδρομικό «τσεκούρι» σε όσους παίρνουν κύρια σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ (μεικτά) και πάνω από 3.000 ευρώ καθαρά από δύο (ή περισσότερες) πάνω συντάξεις.

Σύμφωνα με παραδείγματα που προβλέπει η εγκύκλιος μία ατομική κύρια σύνταξη (το καθαρό ποσό, δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά τις διάφορες κρατήσεις) μπορεί να μειωθεί ακόμα και κατά 146 ευρώ ή 7,6%.

Ωστόσο, καθότι αυτή η μείωση θα ισχύσει αναδρομικά από 1/6/2016, η ατομική αυτή σύνταξη θα υποστεί επιπλέον αναδρομικές κρατήσεις για το επτάμηνο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016 συνολικού ύψους 1.022 ευρώ (7 Χ 146 ευρώ /μήνα).

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, οι κρατήσεις αυτές θα πρέπει να ανέρχονται μηνιαίως στο 10% της ατομικής κύριας σύνταξης (μετά τη μείωση της). Έτσι η αναδρομική κράτηση η οποία θα εφαρμοστεί, πιθανόν από τον ερχόμενο Ιανουάριο, (οι συντάξεις θα καταβληθούν τέλη Δεκεμβρίου λόγω Χριστουγέννων) θα ανέλθει στα 176 ευρώ ανά μήνα. Συνεπώς, η ατομική σύνταξη του παραπάνω παραδείγματος θα υποστεί μία μείωση 146 ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου και ταυτόχρονα την πρώτη αναδρομική κράτηση των 176 ευρώ. Έτσι ο εν λόγω συνταξιούχος θα χάσει αυτό το μήνα 322 ευρώ ή 16,8%.

Ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας σύνταξης τα 2.000 ευρώ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Όπως προβλέπει η εγκύκλιος, μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη είναι 2.465,67 ευρώ (καθαρά προ φόρου 1.913,24 ευρώ ) θα περιοριστεί στα 2.000 ευρώ. Στο ποσό των 2.000 ευρώ επιβάλλονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2000 = 120 ευρώ) και η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (2000- 120)*6% = 112,80 ευρώ. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2000-120-112,80= 1.767,20 ευρώ (μικρότερο των 1.913,24 ευρώ).

Διπλή κράτηση: Η διαφορά - μείωση των 146,04 ευρώ για τους επτά μήνες του 2016 είναι συνολικά 1.022,28 ευρώ και θα κρατηθεί, από την 1/1/2017, σε δόσεις των 101,34 ευρώ ευρώ τον μήνα, παράλληλα με την καταβολή χαμηλότερης σύνταξης, αν εφαρμοστεί το νέο καθεστώς επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων (το 1/10 για ποσά έως 1.000 ευρώ και το 1/6 για ποσά άνω των 1.000 ευρώ).

Ανώτατο όριο (πολλαπλών) συντάξεων τα 3000 ευρώ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ) το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις, η 1η μετά τις μειώσεις καθαρά προ φόρου 1.767,20 ευρώ και η 2η 1.350 ευρώ, δηλαδή 3.117,20 ευρώ θα χάσει 117,20 ευρώ με αναλογικό επιμερισμό του ποσού (η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44 ευρώ, και η δεύτερη κατά 50,76 ευρώ. Διπλή κράτηση: Τα 117,20 ευρώ που είναι η μηνιαία διαφορά για το 2016, δημιουργούν χρέος 820,40 ευρώ (στο 7μηνο) και θα παρακρατηθούν σε δόσεις των 82,04 ευρώ από 1/1/2017 και μετά.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο: Συντάξεις.pdf