Με τη διαδικασία του επείγοντος κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και στην άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που αφορά προαπαιτούμενα για τη β' αξιολόγηση.

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Στο νέο καθεστώς, η λειτουργία μίας δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίησή της. Στο παλαιό καθεστώς, ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες.

Με απλά λόγια, το νομοσχέδιο λέει πως θα μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου, γνωστοποιώντας με email το όνομα, τη διεύθυνση, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο έλεγχος θα ασκείται στην πορεία.

Στο νέο πλαίσιο υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Η πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα ενταχθεί σταδιακά στο νέο καθεστώς μέχρι το 2018.

Με βάση το νέο νομοσχέδιο, για την αδειοδότηση απαιτείται η «γνωστοποίηση» για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε κλάδου. Επίσης, το σύστημα είναι πιο απλό, καθώς έχουν εξαλειφθεί οι περιττές ενέργειες και ο χρόνος για την έναρξη έχει συντμηθεί.

Τα εργαλεία αδειοδότησης είναι ευέλικτα, με στόχευση σε κριτήρια κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον.

Προβλέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών καθώς και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εκ των υστέρων εποπτεία, προβλέπεται να γίνεται με βάση την επιτόπια αυτοψία, τις συστάσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης.

Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, με βάση την εκτίμηση ρίσκου της οικονομικής δραστηριότητας.