Για άλλες πολιτείες αναχωρούν δύο (ακόμη) βιομηχανίες της Ελλάδας.

Οι εταιρείες Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια του ομίλου Βιοχάλκο, αναζητώντας πρόσβαση στα φθηνά κεφάλαια και τις διεθνείς αγορές αλλά και θέλοντας να αποφύγουν το ελληνικό ρίσκο, μεταφέρονται στις Βρυξέλλες!

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί μία νέα εταιρεία, η Cenergy Holdings, με έδρα το Βέλγιο, προκειμένου να απορροφήσει τα Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και τα Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών, δημιουργώντας έναν νέο όμιλο με κύκλο εργασιών άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Στόχος της νέας εταιρείας, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο, είναι η εισαγωγή της τόσο στο ελληνικό Χρηματιστήριο όσο και στο Euronext στο Βέλγιο. Οι εκτιμήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα μιλούν για έργα ύψους 1,5 έως 2 δισ. ευρώ σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Τα εργοστάσια θα παραμείνουν στην Ελλάδα, όπως τονίστηκε σε εκδήλωση παρουσίασης της νέας εταιρείας συμμετοχών, ενώ στο Βέλγιο μεταφέρεται μόνο η έδρα για χρηματοοικονομικούς λόγους.