Εργασιακό μεσαίωνα βιώνουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι αφού το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από αγγελίες για ημιαπασχόληση και χαμηλούς μισθούς.
Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι νέοι.
Όπως τονίζουν στο STAR, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να δουλεύουν 8ωρο με μισθό 4ωρου με ωρομίσθιο που ανέρχεται ακόμη και σε 2 ευρώ την ώρα!
Ο εργασιακός μεσαίωνας αποτυπώνεται και στα επίσημα νούμερα της Εργάνης.
Τον Οκτώβριο από τις 185.895 προσλήψεις που έγιναν το 53,8% αφο��ούσε ευέλικτες θέσεις εργασίας με μερική ή εκ περιτροπής εργασία και το 45,7% θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Οι μεγάλοι χαμένοι στην αγορά εργασίας ακόμα και με ημιαπασχόληση είναι όσοι είναι πάνω από 50 ετών γιατί πολλές επιχειρήσεις αποφεύγουν τις προσλήψεις ατόμων που έχουν ξεπεράσει τα τρίτα «-άντα».
Δείτε ακόμη: