Σαφές μήνυμα έχουν αποστείλει θεσμοί, Βρυξέλλες και Βερολίνο στην ελληνική κυβέρνηση, ότι αν δεν ληφθούν σύντομα πρωτοβουλίες για το πρόβλημα που δημιουργούν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα «κόκκινα» δάνεια, τότε δεν θα υπάρξει νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με χρήματα των εταίρων, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται πως αν τελικά χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση, το bail in είναι πολύ πιθανό!

Μάλιστα, έχει αποσαφηνιστεί στην Αθήνα ότι παρά τις όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, κι έτσι, μεταξύ άλλων, δεν διοχετεύονται μέσω των τραπεζών πόροι στην πραγματική οικονομία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε περίπτωση που χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη «θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων», που βρίσκεται σε ισχύ από 1.1.2016 και προβλέπει, μεταξύ άλλων, και το αποκαλούμενο bail in, το γνωστό «κούρεμα καταθέσεων». (Για τη�� ακρίβεια με τον όρο bail in, εννοούμε τη συμμετοχή στο κόστος της εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών όλων όσοι έχουν χρηματοδοτήσει, άμεσα και έμμεσα, μια τράπεζα δηλαδή μετόχους, ομολογιούχους ακόμα και καταθέσεις για τις ανασφάλιστες καταθέσεις).

Για τη β’ αξιολόγηση
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, Βρυξέλλες και Βερολίνο φαίνεται να θεωρούν ότι θα βρεθεί λύση στο «αγκάθι» των εργασιακών, παρά τις αντίθετες απόψεις που έχει η χώρα με το ΔΝΤ.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι είναι δυνατόν να επανέλθει η δυνατότητα για συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά με κάποιες σαφείς προβλέψεις για επιχειρησιακές, προκειμένου να προστατευθεί η μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι μικρές ή μικρομεσαίες.
Σοβαρές οι εκκρεμότητες στα κόκκινα δάνεια
Αν και η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ωστόσο παραμένουν πολλές σοβαρές εκκρεμότητες που δημιουργούν αμφιβολίες για τις δυνατότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.
Στο νομοθετικό πλαίσιο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα κρίσιμες παρεμβάσεις, όπως ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και η νομική προστασία των τραπεζικών στελεχών που θα εμπλακούν στις αναδιαρθρώσεις προβληματικών εταιρειών.
Επιπρόσθετα ακόμα και στα πεδία που έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις, όπως στο ζήτημα των πλειστηριασμών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (απεργίες δικηγόρων, κινητοποιήσεις φορέων κ.λπ.) ο νόμος δεν εφαρμόζεται.
Όλα αυτά δυσχεραίνουν τις διαδικασίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων για την αντιμετώπιση των κακοπληρωτών, δηλαδή των δανειοληπτών που ενώ μπορούν, δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους εκμεταλλευόμενοι την ανεπάρκεια του συστήματος.
Όπως επισημαίνει η «Καθημερινή», εξαιρετικά αρνητικά επηρεάζει το τραπεζικό σύστημα η διοικητική κρίση τόσο στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) όσο ��αι στις συστημικές τράπεζες. Στο ΤΧΣ σημειώθηκε εμπλοκή στην τοποθέτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου και η όλη διαδικασία παραμένει στον «αέρα», ενώ η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη βάσει ενεργητικού τράπεζα της χώρας, παραμένει εδώ και 10 μήνες με προσωρινή διοίκηση. Αποκορύφωμα της διοικητικής αρρυθμίας αποτέλεσαν οι εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα. Η προσπάθεια εκλογής νέου προέδρου προκάλεσε την εμπλοκή διάφορων δυνάμεων, με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί συνολικά η διοικητική κατάσταση του ομίλου.