Το δικαίωμα για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διατηρεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.


Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανέφερε ότι: «Το ΤΧΣ σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου εξετάζει το ενδεχόμενο σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ του Δ.Σ. της Τράπεζας και του βασικού μετόχου είναι καθοριστική».


Στην ίδια συνεδρίαση ο εκπρόσωπος, καταψήφισε την εκλογή του κ. Π. Θωμόπουλου για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, ενέργεια η οποία συνάδει με προηγούμενη σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.