Στην επιλογή Προϊσταμένων στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), αλλά και σε Δ.Ο.Υ., προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μετά από την εξεταστική διαδικασία, που προβλέπεται.

Συγκεκριμένα, τοποθετούνται:

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.:

Προϊσταμένη, η Βασιλική Ηλιοπούλου. Α’ Υποδιευθυντής Ελέγχων, ο Βασίλειος Γλούμης.

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.:

Προϊστάμενος, ο Περικλής Πολύζος. Α’ Υποδιευθυντής Ελέγχων, ο Ευστάθιος Φουστέρης. Β’ Υποδιευθυντής Ελέγχων, ο Ευάγγελος Γαβαλάς.

Φ.Α.Ε. Αθηνών:

Προϊστάμενος, ο Αλέξιος Καββαθάς.

Δ.Ο.Υ. Πλοίων:

Προϊσταμένη, η Γεωργία Μανωλάκου.

Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού:

Προϊστάμενος, ο Δημήτριος Καραγιάννης. Υποδιευθύντρια, η Φωτεινή Δαυίδ.

Φ.Α.Ε. Πειραιά:

Υποδιευθύντρια, η Γεωργία Πουτογλίδου.

Όπως υποστηρίζει σε σχετική ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων "συνεχίζει με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και την εξέταση των υποψηφιοτήτων για κάθε θέση, με μοναδικό γνώμονα την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και την εδραίωση κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης".