​Η Τράπεζα Πειραιώς και το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint) συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε μια στρατηγική συμμαχία για τη διανομή της Χρυσής Λίρας Αγγλίας σε όλη την Ελλάδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε χρυσό, όπως την πώληση, αγορά, εκτίμηση, καθώς και υπηρεσίες φύλαξης.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς θα ενισχύσει περαιτέρω την ποιότητα της προσφοράς των προϊόντων χρυσού και θα ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της.