​Εκτός από το πρόσθετο αφορολόγητο για όσους δαπανούν με πλαστικό χρήμα, ποσό που ξεπερνά το 80% του εισοδήματός τους, και την πρόσθετη έκπτωση φόρου για τα νησιά που καταργήθηκε η μείωση του ΦΠΑ, αντικείμενο διαπραγμάτευσης του υπουργείου Οικονομικών, με τους δανειστές είναι και οι πληρωμές μετρητών άνω των 500 ευρώ γι�� μισθοδοσία!
Στα βασικά σημεία του σχετικού νομοσχεδίου, που περιγράφονται αναλυτικά στον απολογισμό έργου του τέως αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, προβλέπεται η υποχρεωτική πληρωμή κάθε μισθοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα άνω των 500 ευρώ σε ετήσια βάση μέσω τραπεζών.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
Η καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα μόνο ��έσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ.
Η διασύνδεση του αφορολόγητου με τις γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών ως ποσοστό του δ��λωθέντος εισοδήματος.
Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδήματος αλλά και η σύνδεση με τον ίδιο τρόπο της έκπτωσης φόρου για τις λοιπές δαπάνες, όπως οι ιατρικές.
Η επιβράβευση των φορολογούμενων που θα καταγράφουν ηλεκτρονικές δαπάνες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% του εισοδήματός τους, με επιπλέον αφορολόγητο ποσό αλλά με λαχνούς συμμετοχής σε κληρώσεις.
Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη έκπτωση από το φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβάρυνσης.
Προβλέπονται επίσης εξαιρέσεις από τη ρύθμιση για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών.