Ανέβηκε στο Taxis η Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια φαίνεται δεν αλλάζουν (τουλάχιστον) για φέτος και θα είναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόστηκαν το 2015.

Ειδικότερα:

Άγαμος: Εισόδημα έως 12.000 ευρώ – Αντ. Αξία ακινήτων έως 100.000 ευρώ

Έγγαμος χωρίς παιδιά: Εισόδημα έως 20.000 ευρώ – Αντ. Αξία ακινήτων έως 150.000 ευρώ

Έγγαμος με 1 παιδί: Εισόδημα έως 22.000 ευρώ και Αντ. Αξία έως 150.000 ευρώ

Έγγαμος με 2 παιδιά: Εισόδημα έως 24.000 ευρώ και Αντ. Αξία ακινήτων έως 150.000 ευρώ

Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω: Εισόδημα έως 26.000 ευρώ – Αντ. Αξία ακινήτων έως 150.000 ευρώ

Μονογονεϊκές οικογένειες: Ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ.

Τι αλλάζει στις γεωγραφικές ζώνες

Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Αλεξιάδης στη Βουλή, η κυβέρνηση σκοπεύει να επανεξετάσει τις ζώνες περιοχών που έχουν παραλιακές και ορεινές περιοχές, για να δοθεί αναλόγως το επίδομα θέρμανσης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει το «σπάσιμο» των νομών, που έχουν ταυτόχρονα παραλιακές πόλεις κι ορεινές περιοχές, ώστε να υπαχθούν σε διαφορετικές ζώνες με στόχο την ορθολογική διανομή του επιδόματος θέρμανσης.

Στόχος είναι να μεταφερθούν ολόκληρες περιοχές στις πιο «ψυχρές» γεωγραφικές ζώνες, ώστε να γίνει δικαιότερη η κατανομή του επιδόματος.