​«Ποδαρικό» κάνει το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το νυχτερινό ωράριο της ΔΕΗ για τη χειμερινή περίοδο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΩΡΕΣ:

• Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών, το τμηματικό ωράριο είναι 15:00-17:00 και 02:00-08:00.

• Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, το τμηματικό ωράριο είναι 15:30-17:30 και 02:00-08:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι ατα καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, (http://www.dei.com.gr) και της ΔΕΔΔΗΕ, (http://www.deddie.gr/).