​Σοκ και δέος προκαλεί η πρόταση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας για περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ, καθώς ακόμα και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με μισθούς της τάξης των 360 – 400 ευρώ το μήνα θα κληθούν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, αν γίνει δεκτή από την κυβέρνηση.

Επίσης φόρο θα πρέπει να πληρώσουν ακόμα και συνταξιούχοι που λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ των 360 ευρώ το μήνα, παρά το γεγονός ότι το συνολικό ετήσιο πραγματικό εισ��δημά τους είναι χαμηλότερο των 5.000 ευρώ, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται πλέον στην εφορία με τεκμαρτά εισοδήματα μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης.

Συγκεκριμένα, αν η κυβέρνηση αποδεχθεί την πρόταση του ΔΝΤ για μείωση του αφορολόγητου αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:

image.jpg
Περίπου 3.500.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι με χαμηλά και μεσαία ετήσια εισοδήματα μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ είτε να επιβαρυνθούν για πρώτη φορά με φόρο εισοδήματος, είτε να κληθούν να πληρώσουν φόρους διπλάσιους έως και 60πλάσιους από αυτούς που πληρώνουν σήμερα. Οι περισσότεροι από αυτούς θα επιβαρυνθούν είτε για πρώτη φορά, είτε επιπροσθέτως με ποσά φόρου εισοδήματος από 110 – 800 ευρώ με συνέπεια να χάσουν πάνω από ένα μισθό ή σύνταξη. Ακόμα και χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα κάτω των 5.000 ευρώ θα κληθούν και αυτοί να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για πρώτη φορά, καθώς ενώ τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τις 5.000 ευρώ, τα τελικά φορολογητέα εισοδήματά τους υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ, αφού βαρύνονται με τεκμαρτό εισόδημα.
• Περίπου 1.700.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια ή πραγματικά εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ να υποχρεωθούν να πληρώνουν επιπλέον φόρο εισοδήματος 800 ευρώ το χρόνο.

Έτσι, για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 5.000 και μέχρι 12.000 ευρώ, δηλαδή εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με μισθό από 360 – 860 ευρώ, όπως επίσης δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι με μισθό από 420 – 1.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν είτε για πρώτη φορά, είτε επιπροσθέτως με φόρο εισοδήματος από 20 – 800 ευρώ ετησίως. Από αυτούς, όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μηνιαίως από 620 – 860 ευρώ καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές από 720 – 1.000 ευρώ θα πληρώσουν ποσά φόρου μεγαλύτερα κατά δύο έως και 60 φορές σε σύγκριση με αυτά που πληρώνουν σήμερα.

Επίσης, μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα πάνω από 12.000 και έως 60.000 ευρώ θα δουν τις ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά 800 ευρώ ή σε ποσοστά από 3,75% - 100%.

Τέλος μισθωτοί με ετήσια, πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις 800 ευρώ το χρόνο, οι οποίες όμως σε ποσοστά είναι πολύ μικρές, καθώς δεν υπερβαίνουν το 3,5%.