Μαζική διενέργεια συμψηφισμού με ανοιχτές αρρύθμιστες οφειλές ολοκληρώθηκε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου σε όλες τις ΔΟΥ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, συμψηφίστηκαν 201.740 υπερεισπράξεις, που αφορούν σε 141.161 Α.Φ.Μ. και σε συμψηφιζόμενο ποσό 8,73 εκατομμύρια ευρώ.

Στους ενδιαφερόμενους πολίτες θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet να ενημερωθούν για το νέο και μειωμένο ποσό της οφειλής τους.